113. zbor Modré hory Bratislava – Petržalka

Čo robíme

To, čo robíme, môžeme rozdeliť do dvoch základných častí:

Prvou sú stretnutia v klubovni, pri ktorých naša klubovňa ožíva takmer každý deň v týždni. Na týchto stretnutiach spoznávame veci potrebné na život v prírode, plníme úlohy nováčkovskej skúšky a hráme sa rôzne hry. Druhá časť je dôležitejšia - sú to podujatia vonku, v prírode. Zhruba 2x do mesiaca máme výlet alebo výpravu do okolia Bratislavy, často robíme aj výpravy na celý víkend (tomu hovoríme TROJDŇOVKA), keď vyrazíme aj na vzdialenejšie miesta. Snažíme sa čo najviac zblížiť s prírodou v rámci myšlienok Lesnej múdrosti. Pokiaľ je to v medziach únosnosti, nenosíme so sebou stany, ale len celty, čo býva oveľa romantickejšie a aj krajšie. Snažíme sa viesť ľudí k priateľskému skromnému životu, bez prvkov konzumnej spoločnosti.

Ďalším zaujímavým spestrením našej činnosti je nepochybne lodenica s kánoe a kajakmi. Tu sa učíme zaobchádzať s pádlom a 2x ročne splavujeme blízke rieky.

Všetko samozrejme vyvrcholí cez letné prázdniny trojtýždňovým táborom v indiánskych stanoch týpí. Je samozrejmé, že celý tábor si sami postavíme, sami si varíme a v lesoch pod Tatrami zažijeme veľa zaujímavých vecí. Okrem letného tábora realizujeme každoročne aj jesenný a zimný tábor. Tento je najmä v znamení bežkovania a veľa snehu.

Nesmieme opomenúť ani brigády na pomoc prírode, realizované väčšinou v spolupráci s CHKO Malé Karpaty (napr. vysekávanie krovín na Čachtickom hradnom vrchu, kosenie lúk na Devínskej Kobyle a pod.) a brigády na hrade Ostrý Kameň, o ktorý sa staráme v rámci projektu Odklínanie hradov.

O podujatiach, ktoré plánujeme sa môžete dočítať po kliknutí na link  Kalendár podujatí 

Každý nováčik , ktorý sa k nám do oddielu prihlási, začne po odovzdaní prihlášky plniť Nováčkovskú skúšku. Možno sa pýtate, načo chceme nováčika vlastne skúšať? Neveríme mu? Práve naopak! Každý však ale musí vyskúšať sám seba, či dokáže dodržiavať všetky zásady skautského života. 
Skúšku tvorí 10 rozličných úloh, väčšinou jednoduchých, ktoré sa realizujú v praxi a v teréne. Pomocou nich si každý nováčik osvojí základné vedomosti a vlastnosti, ktoré má mať pred tým, než sa stane skautom. Na splnenie skúšky má každý nováčik čas 6 mesiacov a ešte sa nestalo, že by to nejaký šikovný chlapec alebo dievča nezvládli.